• Warsztaty komputerowe

    Od 23 października rozpoczną się warsztaty komputerowe. Za uczestnictwo w warsztatach będzie przysługiwało stypendium szkoleniowe w kwocie 6,78 zł/h . Szkolenie obejmuje 600 h, przy pełnej frekwencji co daje kwotę 406,80 zł. Kwota stypendium wlicza się do dochodu! Warsztaty komputerowe odbędą się w dniach: 23, 24, 25, 29, 30 października i 4, 5, 6, 7, 8 listopada w godz. od 9.00 do 14.00. Dodatkowo uczestnicy będą zgłoszeni do ubezpieczenia w ZUS Szkolenia będą odbywały się w świetlicy MOPS przy ul. Długiej 77. Jak do tej pory w ramach szkoleń zapewniamy catering oraz zwrot kosztów dojazdu. Uczestnicy otrzymają materiały w postaci książek oraz pendrivów, ponieważ szkolenie zakończy się egzaminem ECDL obejmującym…

Skip to content