• Informacja

  Z  uwagi na  poprawę sytuacji  epidemiologicznej spowodowanej rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz rezygnacją  z części obostrzeń podjęto decyzje o wznowieniu działalności Klubów Integracji Społecznej, w związku z czym uczestnicy projektu powrócili do placówek i od 4 maja  i mają możliwość kontynuowania staży zawodowych, Staże zostaną wydłużone o okres zawieszenia, z uwagi na uzyskanie pozytywnej opinii w sprawie kontynuacji projektu.

 • Staże zawodowe

  01.02. Kolejna absolwentka szkolenia „asystent/opiekun” znalazła miejsce stażowe w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu  02.02.2021 podpisano kolejne umowę stażową. Centrum Medyczne Boruta przyjęło na staż na stanowisko rejestratorki medycznej już 3 uczestniczkę projektu. 01.03. ostatnia umowa stażowa zawarta z Pizzerią Margherita w Zgierzu.

 • Harmonogram wsparcia

  Informujemy iż decyzją Wojewody Łódzkiego na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 od dnia 29 marca 2021 r. do 25 kwietnia obowiązuje czasowe zawieszenie działalności Klubu Integracji Społecznej. Z uwagi na fakt iż niniejszy projekt realizowany jest w ramach KIS…

 • Staże zawodowe

  4.01.2021 r. Pierwszy stażysta w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Uczestnik projektu po skończonym szkoleniu zawodowym odbywa staż w Wydziale komunikacji w Zgierzu. 18.01. podpisana umowa na staż dla uczestniczki, która ukończyła szkolenie „Prezentacje i marketing internetowy”. Swoje umiejętności szlifować będzie w firmie Viking ze Zgierza. 20.01. kolejny stażysta w „Kocham jeść”, tym razem ze względu na mniejsze doświadczenie na stanowisku pomocnika kucharza.

 • Staże zawodowe II edycja

  16.11.2020 r. pierwszy uczestnik II edycji projektu rozpoczął staż zawodowy na stanowisku kucharza w restauracji „Kocham jeść” w Zgierzu. 14.12.2020 r. Absolwentka szkolenia „asystent/opiekun będzie przyuczać się podczas stażu w MOPS do wykonywania zawodu Asystentki osobistej osoby niepełnosprawnej.

 • Szkolenia zawodowe

  Informujemy, iż od 30 listopada rozpoczynamy realizację szkoleń zawodowych. Pierwsze szkolenia będą miały asystentki/opiekunki i pomocnicy kuchni. Szkolenia będą realizowane w terminie od 30.11 do 11.12.2020 r. , w wymiarze 160h, od 9.00 do 14.00. Szkolenie pracownik porządkowy będzie realizowane w terminie od 3.12 do 17.12 w godzinach jak powyżej. Szkolenie „Prezentacje i marketing internetowy” będzie realizowane w terminie od 23 grudnia 2020 do 15 stycznia 2021 r. Powyższe szkolenia będą realizowane “Pod 5 Aniołami” – Smardzewska 2, Łagiewniki Nowe. Szkolnie podstawy kosmetyki/stylizacja paznokci realizowane będzie w Beauty Clinic Gabinet Kosmetologiczny Agnieszka Kosmala, przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 33, w Zgierzu od 3.12 do 17.12. – odwołane. Informuję iż wsparcie…

 • Szkolenia zawodowe

  Od 12 do 23 października będzie realizowane szkolenie komputerowe dla II edycji uczestników projektu. Szkolenie będzie realizowane w godzinach od 9.00 do 14.00 w budynku MOPS, przy ul. Długiej 77. Za uczestnictwo w warsztatach będzie przysługiwało stypendium szkoleniowe w kwocie 6,78 zł/h . Szkolenie obejmuje 600 h, przy pełnej frekwencji co daje kwotę 406,80 zł.

 • WARSZTATY GRUPOWE i INDYWIDUALNE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

  INDYWIDUALNE  KONSULTACJE  SPECJALISTYCZNE REALIZOWANE                     W MOPS ZGIERZ UL.DŁUGA 77, POK.2 WARSZTATY GRUPOWE REALIZOWANE W  BIBIOTECE MIEJSKIEJ W  ZGIERZU PRZY ULICY DŁUGIEJ 29AW RAMACH PROJEKTU :„AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU” Wrzesień/październik 2020 r.  – II  EDYCJA L.P. DATA GODZINYOD-DO LICZBA GODZIN TRENER/SPECJALISTA   03.09.2020 r. 9.00-14.00 6 WARSZTATY GRUPOWE PRAWNE   07.09.2020 r. 8.00-10.00 2 Ter. rodzinna   07.09.2020 r. 12.00-16.00 4 Ter. uzależnień   08.09.2020 r. 8.30-14.30 6 Konsultacje psychologiczne   10.09.2020 r. 9.00-14.00 6 WARSZTATY GRUPOWE PRAWNE   11.09.2020 r. 8.30 -14.30 6 Konsultacje psychologiczne   14.09.2020 r. 9.00-14.00 6 WARSZTATY GRUPOWE z DORADCĄ ZAWODOWYM   15.09.2020 r. 8.30 -14.30 6 Konsultacje psychologiczne   16.09.2020 r. 9.00-14.00 6 WARSZTATY…

 • INDYWIDUALNE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

  INDYWIDUALNE  KONSULTACJE  SPECJALISTYCZNE REALIZOWANE W MOPS ZGIERZ UL.DŁUGA 77, POK.2 WARSZTATY GRUPOWE REALIZOWANE  ZGIERZ UL. DŁUGA 29W RAMACH PROJEKTU :„AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU” IX.2020r  – II  EDYCJA L.P. DATA GODZINYOD-DO LICZBA GODZIN TRENER/SPECJALISTA   03.09.2020r 9.00-14.00 6 WARSZTATY GRUPOWE PRAWNE   07.09.2020r 12.00-16.00 4 Ter. uzależnień   10.09.2020r 9.00-14.00 6 WARSZTATY GRUPOWE PRAWNE   21.09.2020r 13.00-16.00 3 Ter. uzależnień

Skip to content