Działania

 1. Grupa docelowa zostanie objęta kompleksowym wsparciem w ramach Klubu Integracji Społecznej, funkcjonującego w strukturze Realizatora projektu.
 2. W ramach wsparcia dla Uczestników projektu zaplanowano ścieżkę reintegracji obejmującą:
 3. warsztaty umiejętności interpersonalnych,
 4. warsztaty prawne,
 5. warsztaty nt. profilaktyki zdrowotnej i uzależnień.
 6. indywidualne poradnictwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb, a w tym:
  1. racjonalna terapia zachowań
  1. konsultacje specjalistyczne (w zależności od potrzeb, zgodne z diagnozą) z radcą prawnym, terapeutą rodzinnym, terapeutą ds. uzależnień;
 7. szkolenie z podstaw obsługi komputera
 8. warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego
 9. konsultacje indywidualne z doradą zawodowym
 10. szkolenia zawodowe dobrane do predyspozycji uczestników i potrzeb rynku pracy.
 11. staże zawodowe dla 16 UP, wsparcie pośrednika pracy.
Skip to content